Category: CÔNG CỤ

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Git và Github là gì? Tại sao nên dùng?

Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi nhìn thấy serie này đó là Git là cái gì?...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Cài đặt Git và thiết lập ban đầu

Để có thể sử dụng được Git, bạn phải cài ứng dụng Git vào máy tính để có thể...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Cách tạo một repository

Repository (kho chứa) nghĩa là nơi mà bạn sẽ lưu trữ mã nguồn và một người khác có thể...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Hiểu thêm về Commit và Staging Area

Trong bài tạo repository cho Git mình có nhắc qua về cụm từ Staging Area và một tính năng...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Git Log và Undo Commit

Một việc bạn sẽ khá thường xuyên làm trong Git nếu làm việc theo nhóm đó là kiểm tra...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Đánh dấu commit với Tag

Trong khi bạn commit các lần chỉnh sửa của mình thì mọi thứ sẽ được đều lưu vào log...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Sơ lược Remote Respository và Origin

Quay trở lại bài tạo repository, mình có hướng dẫn bạn cách tạo một repository trên dịch vụ Github...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Branch – Kỹ thuật phân nhánh

Trong khi làm việc với Git, bạn đã quá quen thuộc với việc chỉnh sửa mã nguồn, sau đó...

stadard
[Git] Các dịch vụ repository miễn phí tốt nhất

Nếu không nói đến việc tự làm một repository server thì có lẽ phương án sử dụng các dịch...

stadard
09/04/2019 in by
[Git] Cách tự tạo một Repository Server

Trong một vài trường hợp cá biệt, có thể bạn sẽ không muốn nâng cấp tài khoản của bạn...