React là front-end JavaScript framework phổ biến nhất

26/05/2019 by

React là front-end JavaScript framework phổ biến nhất

react

Theo số liệu của NPM, software registry và package manager cho JavaScript, React vẫn là framework JavaScript phổ biến nhất, với Angular ở vị trí thứ hai.

Theo báo cáo State of JavaScript Frameworks 2017 của NPM, tính đến cuối năm ngoái, React chiếm khoảng 0,05% trong số 13 tỷ lượt tải xuống từ registry mỗi tháng. Angular, ở vị trí thứ hai, chiếm chỉ dưới 0,025%.

Có thể bạn quan tâm:

.u3b122bbf516928bf1311255220afaf64 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64:active, .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3b122bbf516928bf1311255220afaf64:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }
  Stack Overflow công bố báo cáo toàn cảnh ngành lập trình năm 2018: Nhiều thông tin gây bất ngờ

.u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5:active, .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u262f1d91d9e167b48fc382a5769d1cc5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }
  Khảo sát 100.000 lập trình viên toàn cầu về ngôn ngữ lập trình bị ghét nhất và kết quả bất ngờ

Laurie Voss, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của NPM cho biết: “React  đã được chào đón nồng nhiệt bởi cộng đồng”. Một phần của việc này phản ánh bản chất của nó; không giống như các [framework khác], React không phải là giải pháp toàn diện để xây dựng một ứng dụng web. Thay vào đó, nó là một giải pháp được thiết kế tốt cho nhu cầu cụ thể của nhiều ứng dụng hiện nay.

Voss cho biết: “Không thể bỏ qua sự tăng trưởng tổng thể của React”. Các nhà phát triển web đang nhiệt tình áp dụng React, và các lĩnh vực khác như phát triển ứng dụng di động và desktop cũng đang rất phấn khởi để sử dụng nó.”

Mặc cho sự xuất hiện của các front-end framework mới nổi:  Backbone lại tiếp tục đi xuống. Từ gần 0,1% tải trong NPM năm năm trước, nó đã giảm xuống chỉ còn ở vị trí thứ sáu phổ biến nhất, phía sau Angular 1, Angular 2 và Vue.

Tìm hiểu sâu hơn vào hệ sinh thái của React, các con số cho thấy một cộng đồng thịnh vượng và nhiệt tình trong việc tạo ra các package giúp cải thiện framework này hơn nữa. Hãy lấy Preact như một ví dụ, một framework cung cấp cải tiến hiệu năng lớn dành cho các trình duyệt cũ hơn. Các khuôn khổ khác liên quan đến React bao gồm React Router, Redux, và RxJS.

Voss cũng lưu ý tầm quan trọng của số lượt download của một framework – một cộng đồng lớn sẽ giúp framework duy trì và bền vững – nhưng mức tăng trưởng vẫn là chìa khóa quyết định sự thành bại của nó. Về khía cạnh này, Preact, dù vẫn còn nhỏ bé, lại vượt mặt hầu hết các đàn anh như Vue, React và Ember.

Techtalk via developer-tech

0 comments

React là front-end JavaScript framework phổ biến nhất