TATOO SHOP

MobileApp, WebApp

 

tattoo - TATOO SHOP

 

Mục tiêu của dự án

Xây dựng ứng dụng di động bán các thiết bị về Tatoo

Giảm giá cho khách hàng thân thiết

Thông tin

Category: MobileApp, WebApp

Client: Private

Created: Năm 2019