Tag: 100MP

stadard
Camera 100MP của Lenovo Z6 Pro: Chiêu trò marketing hay thực sự hữu dụng?

Tình năng này chỉ là chiêu trò hay thực sự đem lại lợi ích cho người dùng? Bài viết...