Tag: Singapore

stadard
10/05/2019 in by
7 công nghệ giúp Singapore trở thành một trong những thành phố thông minh nhất thế giới

Người viết: Gia Vũ Chiến lược “quốc gia thông minh” được Thủ tướng Lý Hiển Long công bố cuối...