Tag: Spotify

stadard
Làm cách nào TikTok trở nên giàu sụ mà không trả tiền bản quyền cho các nhạc sĩ, ca sĩ?

Ứng dụng hát nhép TikTok đã có giá trị gấp 3 lần Spotify, nhưng những tác giả có nhạc...