Tag: thiếu

stadard
Apple Watch sẽ được dùng để mở khóa máy Mac trong macOS 10.15

Apple đã giới thiệu nhiều cách xác thực khác nhau để tăng bảo mật nhưng tiện lợi cho người...