Tag: video

stadard
25/07/2019 in by
Kênh YouTube chuyên về deepfake này hoàn toàn có thể làm rung chuyển cả Hollywood và ngành điện ảnh

Bài phỏng vấn chủ kênh YouTube Ctrl Shift Face do Digital Trends thực hiện sẽ cho bạn hiểu thêm...