Tag: Youtube

stadard
Nhạc sĩ nổi tiếng bị YouTube xóa kênh vi nghi ngờ đã đạo nhạc của… chính mình

Các thuật toán và hệ thống kiểm soát nội dung của YouTube đang tồn tại nhiều vấn đề về...

stadard
13/05/2019 in by
Sự cố của Youtube đã được khắc phục

Người dùng YouTube đồng loạt thông báo rằng cả ứng dụng YouTube trên di động và trên nền web...